Zmluvy

 1. Zoznam zmlúv 2019 PDF
 2. Zoznam zmlúv 2019
 3. Zmluva 1 2019
 4. Zmluva 2 2019
 5. Zmluva 3 2019
 6. Zmluva 4 2019
 7. Zmluva 4 2019
 8. Zmluva 5 2019
 9. Zmluva 6 2019
 10. Zoznam zmlúv 2018 PDF
 11. Zoznam zmlúv 2018
 12. Zmluva 1 2018 - prvá časť zmluvy
 13. Zmluva 1 2018 - druhá časť zmluvy
 14. Zmluva 1 2018 - Komplet - menšie rozlíšenie
 15. Zmluva 2 2018
 16. Zmluva 3 2018
 17. Zmluva 4 2018
 18. Zmluva 5 2018
 19. Zmluva 6 2018
 20. Zmluva 7 2018
 21. Zmluva 8 2018
 22. Zmluva 9 2018
 23. Zoznam zmlúv 2017
 24. Zmluva 1 2017
 25. Zmluva 2 2017
 26. Zmluva 3 2017
 27. Zmluva 4 2017
 28. Zmluva 5 2017
 29. Zmluva 6 2017
 30. Zmluva 7 2017
 31. Zmluva 8 2017
 32. Zmluva 9 2017
 33. Zoznam zmlúv 2016
 34. Zmluva 1 2016
 35. Zmluva 2 2016
 36. Zmluva 3 2016
 37. Zmluva 3.1 2016
 38. Zmluva 4 2016
 39. Zmluva 5 2016
 40. Zmluva 6 2016
 41. Zmluva 7 2016
 42. Zmluva 8 2016
 43. Zmluva 9 2016
 44. Zmluva 10 2016
 45. Zmluva 11 2016
 46. Zmluva 12 2016
 47. Zmluva 13 2016
 48. Zmluva 14 2016
 49. Zmluva 15 2016
 50. Zmluva 16 2016
 51. Zmluva 17 2016
 52. Zmluva 18 2016
 53. Zmluva 19 2016
 54. Zoznam zmlúv 2015
 55. Zmluva 1 2015
 56. Zmluva 2 2015
 57. Zmluva 3 2015
 58. Zmluva 4 2015
 59. Zmluva 5 2015
 60. Zmluva 6 2015
 61. Zmluva 7 2015
 62. Zmluva 8 2015
 63. Zmluva 10 2015
 64. Zmluva 9 2015
 65. Zmluva 11 2015
 66. Zmluva 12 2015
 67. Zoznam zmlúv 2014
 68. Zmluva 1 2014
 69. Zmluva 2 2014
 70. Zmluva 3 2014
 71. Zmluva 4 2014
 72. Zmluva 5 2014
 73. Zmluva 6 2014
 74. Zmluva 7 2014
 75. Zmluva 8 2014
 76. Zmluva 9 2014
 77. Zmluva 10 2014
 78. Zoznam zmlúv 2013
 79. Zmluva 1 2013
 80. Zmluva 2 2013
 81. Zmluva 3 2013
 82. Zmluva 4 2013
 83. Zmluva 5 2013
 84. Zmluva 6 2013
 85. Zmluva 7 2013
 86. Zmluva 8 2013
 87. Zmluva 9 2013
 88. Zmluva 10 2013
 89. Zmluva 11 2013
 90. Zmluva 12 2013
 91. Zoznam zmlúv 2012
 92. Zmluva 1 2012
 93. Zmluva 2 2012
 94. Zmluva 3 2012
 95. Zmluva 3a 2012
 96. Zmluva 4 2012
 97. Zmluva 5 2012
 98. Zmluva 6 2012
 99. Zmluva 7 2012
 100. Zmluva 8 2012
 101. Zmluva 9 2012
 102. Zmluva 10 2012
 103. Zmluva 11 2012
 104. Zmluva 12 2012
 105. Zoznam zmlúv 2011
 106. Zmluva 1
 107. Zmluva 2
 108. Zmluva 3
 109. Zmluva 4
 110. Dohoda 4a
 111. Dohoda 5
 112. Zmluva 6


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600