Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov:
  1. Informačná povinnosť - obec
  2. Informačná povinnosť - škola


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600